Επιχειρήσεις

Σε τέσσερα απλά βήματα η ψηφιακή υπογραφή για τις επιχειρήσεις του ΕΒΕΠ

 

Μια σύγχρονη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική λύση στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αυτή της απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής, ξεκινά να προσφέρει στις επιχειρήσεις-μέλη του το Ε.Β.Ε.Π. εντός του Απριλίου.

Το βασικό πλεονέκτημα της απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής είναι πως μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση φορητών συσκευών (tablet, smartphones, ipad, iphone) χωρίς τη διαρκή φύλαξη π.χ. μιας συσκευής USB όπου συνήθως αποθηκεύονται τα κλειδιά κρυπτογράφησης. Επιπλέον, η απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή βρίσκεται υπό την εποπτεία του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία της. Ακόμη, η ψηφιακή υπογραφή έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή, ενώ βασιζόμενη σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται, ως τέτοια, σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.


Η έκδοση της ψηφιακής υπογραφής γίνεται με τέσσερα απλά βήματα:


1. Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis (www.ermis.gov.gr) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet και ηλεκτρονική επιλογή έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών.

2. Υποβολή Αίτησης στο ΕΒΕΠ και Υπεύθυνης Δήλωσης για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και την έγκριση του αιτήματος.

3. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω της πύλης Ermis.

4. Χρήση απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής από οποιαδήποτε συσκευή τελικού χρήστη (smartphone, tablet, ipad, laptop, desktop). Η διάρκεια των ψηφιακών πιστοποιητικών και της υπηρεσίας/άδειας χρήσης της Ασφαλούς Διάταξης Υπογραφής θα είναι 5 έτη και το συνολικό κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23%.

 

Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων - μελών μας στην ενεργοποίηση της Ψηφιακής Υπογραφής τους, το ΕΒΕΠ έχει δημιουργήσει ειδική «Ψηφιακή υπηρεσία» στο Επιμελητήριο με εκπαιδευμένο προσωπικό που θα συνδράμει την κάθε επιχείρηση-μέλος μας στην απόκτηση και χρήση της άυλης ψηφιακής υπογραφής. Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, παρουσίασε τη νέα υπηρεσία στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. στις 28/3/16 και τόνισε, μεταξύ άλλων, τη σημασία στη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου επιχειρηματικού την εφαρμογή της υπηρεσίας ψηφιακής υπογραφής.

«…Το Ε.Β.Ε.Π. διαβλέποντας τα οφέλη σε χρόνο και χρήμα, που θα επέφερε στις επιχειρήσεις η εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής, που περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη γραφειοκρατία, προ τριετίας ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την απαιτούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή στα Επιμελητήρια της ψηφιακής υπογραφής. Πρόκειται για μια σύγχρονη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική λύση, η οποία θα βρίσκεται σε λίγες εβδομάδες στη διάθεση των μελών μας, προσφέροντας ένα εύχρηστο, γρήγορο και απόλυτα ασφαλές εργαλείο διαχείρισης των συναλλαγών τους. Ένα τεχνικά άρτιο και αξιόπιστο εργαλείο, που μπορεί να εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο και χρήμα στην καθημερινότητά τους. (dikaiologitika.gr)