Επιχειρήσεις

Δίκτυα διανομής και πιστοποίηση τα βασικά εμπόδια για τους γυναικείους συνεταιρισμούς

 

Η διακίνηση και η προώθηση των προϊόντων στην αγορά και η πιστοποίηση του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής προϊόντων, ώστε να φέρουν συγκεκριμένη ετικέτα προέλευσης, είναι δυο βασικά ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες οι οποίες δραστηριοποιούνται μέσω γυναικείων συνεταιρισμών.

 

 

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκπρόσωπος του υπουργείου η οποία ενημέρωσε τις εκπροσώπους γυναικείων συνεταιρισμών στην Λάρισα, Ελένη Τσιομίδου, οι συναντήσεις αυτές έχουν ακόμη ως στόχο τη διερεύνηση των προβλημάτων και των αναγκών των γυναικείων συνεταιρισμών με στόχο την υποβοήθησή τους μέσα από δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας (Ομάδες Τοπικής Δράσης).

Όσον αφορά το ζήτημα της διακίνησης και προώθησης των προϊόντων στην αγορά, που αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ή και να ενημερωθούν καλύτερα γι’ αυτά οι ενδιαφερόμενες. Τα προβλήματα αυτά έχουν να κάνουν με τα δίκτυα διανομής, τη διαφήμιση των προϊόντων, τη διακίνηση των πληροφοριών γύρω από αυτά και τη συστηματική προβολή τους όπως και με θέματα εκπαίδευσης και οργάνωσης.

Στο ζήτημα της πιστοποίησης του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής προϊόντων υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και όπως ανέφερε η κ. Τσιομίδου, το υπουργείο έχει την υποχρέωση να εξετάσει το ζήτημα.

Οι πληροφορίες αλλά και οι παρατηρήσεις που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, τόσο από τις εκπροσώπους γυναικείων συνεταιρισμών ανά την Ελλάδα όσο και από φορείς ανά περιφέρεια, αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο, όπως παρατήρησε η εκπρόσωπος του ΥΠΑΑΤ, έτσι ώστε να γίνουν και θεσμικές παρεμβάσεις εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο αλλά και να υπάρξει μία συνολική καταγραφή και αποτίμηση της εικόνας που επικρατεί σε όλες τις περιφέρειες. Στόχος, με την καλύτερη δυνατή διαχείριση και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις να στηριχτούν οι γυναικείοι συνεταιρισμοί και τα αποτελέσματα να έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους. (dikaiologitika.gr)

 
 
Η διακίνηση και η προώθηση των προϊόντων στην αγορά και η πιστοποίηση του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής προϊόντων, ώστε να φέρουν συγκεκριμένη ετικέτα προέλευσης, είναι δυο βασικά ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες οι οποίες δραστηριοποιούνται μέσω γυναικείων συνεταιρισμών.
 
 
 
 
 
Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκπρόσωπος του υπουργείου η οποία ενημέρωσε τις εκπροσώπους γυναικείων συνεταιρισμών στην Λάρισα, Ελένη Τσιομίδου, οι συναντήσεις αυτές έχουν ακόμη ως στόχο τη διερεύνηση των προβλημάτων και των αναγκών των γυναικείων συνεταιρισμών με στόχο την υποβοήθησή τους μέσα από δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας (Ομάδες Τοπικής Δράσης).
 
 
Όσον αφορά το ζήτημα της διακίνησης και προώθησης των προϊόντων στην αγορά, που αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ή και να ενημερωθούν καλύτερα γι’ αυτά οι ενδιαφερόμενες. Τα προβλήματα αυτά έχουν να κάνουν με τα δίκτυα διανομής, τη διαφήμιση των προϊόντων, τη διακίνηση των πληροφοριών γύρω από αυτά και τη συστηματική προβολή τους όπως και με θέματα εκπαίδευσης και οργάνωσης.
 
 
Στο ζήτημα της πιστοποίησης του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής προϊόντων υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και όπως ανέφερε η κ. Τσιομίδου, το υπουργείο έχει την υποχρέωση να εξετάσει το ζήτημα.
 
 
Οι πληροφορίες αλλά και οι παρατηρήσεις που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, τόσο από τις εκπροσώπους γυναικείων συνεταιρισμών ανά την Ελλάδα όσο και από φορείς ανά περιφέρεια, αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο, όπως παρατήρησε η εκπρόσωπος του ΥΠΑΑΤ, έτσι ώστε να γίνουν και θεσμικές παρεμβάσεις εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο αλλά και να υπάρξει μία συνολική καταγραφή και αποτίμηση της εικόνας που επικρατεί σε όλες τις περιφέρειες. Στόχος, με την καλύτερη δυνατή διαχείριση και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις να στηριχτούν οι γυναικείοι συνεταιρισμοί και τα αποτελέσματα να έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους. (dikaiologitika.gr)