Επιχειρήσεις

Επιμελητήριο Λάρισας: Πολιτικές εξόντωσης των επιχειρήσεων

 

«Κάθετα αντίθετο στις πολιτικές εξόντωσης των επιχειρήσεων» δηλώνει το Επιμελητήριο Λάρισας, το οποίο έχει προχωρήσει στην έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου υπό τον τίτλο «ποιος διώχνει τις επιχειρήσεις από την Ελλάδα», έχει ήδη διανείμει 4 χιλιάδες φυλλάδια, ενώ αναμένεται να διανείμει 12 χιλιάδες επιπλέον εντός των επόμενων ημερών, θέλοντας να επικοινωνήσει, όπως σημειώνεται, το οριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος και στους πολίτες.

Η πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Λάρισας ακολουθεί αντίστοιχη πρωτοβουλία που υλοποίησε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας καθώς, όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος Δημήτρης Αδάμ, η κατάσταση για τις επιχειρήσεις και στον νομό Λάρισας είναι πλέον κάτι παραπάνω από οριακή και βέβαια τα νέα μέτρα δεν πρόκειται να διευκολύνουν την κατάσταση. Αντίθετα, όπως εκτιμά, θα οδηγήσουν στο κλείσιμο και άλλων επιχειρήσεων, θα συμβάλουν στην αύξηση της φοροδιαφυγής και κατά την εφαρμογή τους δεν θα έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, οπότε θα ακολουθήσουν και νέα μέτρα.

Χαρακτηριστικό της κρίσιμης κατάστασης που επικρατεί στον νομό Λάρισας είναι, όπως αναφέρει ο κ Αδάμ, ότι από τις αρχές του χρόνου κλείνουν τρεις επιχειρήσεις κάθε μέρα, στην περιοχή ευθύνης του Επιμελητηρίου και διαγράφονται από το μητρώο του. Υπάρχουν δε και επιχειρηματίες που θέλουν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, αλλά επειδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τα Ταμεία, ώστε εν συνεχεία να τις κλείσουν, απενεργοποιούν την δραστηριότητα τους και ο αριθμός αυτών των επιχειρήσεων δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Ανάμεσα στα αλλά, στο ενημερωτικό φυλλάδιο υποστηρίζεται ότι «η Ελλάδα σήμερα είναι από τις χώρες της Ευρώπης με το πιο εχθρικό φορολογικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Η συνολική επιβάρυνση φθάνει σχεδόν το 52% των εσόδων τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε γειτονικές ανταγωνίστριες χώρες της ΕΕ, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, δεν ξεπερνά το 27%.

Η υψηλή φορολογία σε συνδυασμό με την ύφεση, την έλλειψη ρευστότητας και τα εμπόδια που δημιουργούν οι κεφαλαιακοί έλεγχοι, δημιουργεί περιβάλλον ασφυξίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Εκατοντάδες κάθε μήνα βάζουν λουκέτο και άλλες αναγκάζονται να μεταφέρουν την έδρα ή τις δραστηριότητές  τους στο εξωτερικό, προκειμένου να επιβιώσουν. Επίσης, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές (24,6%) είναι σχεδόν 10% μεγαλύτερες από τον μέσο όρο των γειτονικών χωρών, ενώ και ο ΦΠΑ είναι 3% υψηλότερος από τον μέσο όρο των βαλκανικών και γειτονικών χωρών.

Σε γειτονικές χώρες – μέλη της Ε.Ε. όπως είναι η Βουλγαρία και η Κύπρος, ισχύουν συντελεστές της τάξης του 10% και 12,5% αντίστοιχα. Στην Ελλάδα ο φορολογικός συντελεστής φθάνει από φέτος το 29%  και είναι ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένων της Τουρκίας και της Ιταλίας. Οι εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (24,6%) είναι 10% μεγαλύτερες από τον μέσο όρο των γειτονικών χωρών (15,2%) και οι δεύτερες υψηλότερες μετά την Ιταλία. Ο Φ.Π.Α. (23%) είναι ο τρίτος υψηλότερος, ενώ η συνολική φορολογική επιβάρυνση για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανέρχεται στο 51,9% των εσόδων τους, ποσοστό μεγαλύτερο κατά 18% από τον μέσο όρο των γειτονικών χωρών.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Επιμελητήρια επαναφέρουν την πρόταση για ουσιαστική μείωση των φορολογικών συντελεστών. Κεντρικά σημεία της πρότασης είναι η μείωση του βασικού εταιρικού φόρου στο 15%, ο περιορισμός του συντελεστή της φορολογίας των επιχειρήσεων ως προς τον τζίρο τους, σε επίπεδο που να μην υπερβαίνει το 35%, καθώς και η μείωση κατά 50% των υφιστάμενων ποσοστών προκαταβολής φόρου. Παράλληλα, προτείνονται μια σειρά από διοικητικά μέτρα με σκοπό την άρση των εμποδίων για το επιχειρείν, όπως το μέτρο της αυτο-πληροφόρησης του Δημοσίου.

Οι φορολογικές διευκολύνσεις προς τις επιχειρήσεις σαφώς δεν προτείνονται για να μειωθεί η συνεισφορά του επιχειρηματικού κόσμου. Αντίθετα, στόχος είναι να λειτουργήσουν ως κίνητρο για την αύξηση των επενδύσεων, για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αύξηση των φορολογικών εσόδων από την άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας και την αποκατάσταση της κερδοφορίας. Δυνατές επιχειρήσεις σημαίνει δυνατή οικονομία και θέσεις εργασίας».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
forin.gr