Φορολογια

  O συμψηφισμός των εισφορών των μη μισθωτών για το 2017 θα εμφανιστεί στα ειδοποιητήρια των εισφορών ΕΦΚΑ Φεβρουαρίου 2018. Η διαδικασία έχει καθυστερήσει επιβαρύνοντας την πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελματικών, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων με «καπέλο» στις εισφορές. Η εκκαθάριση με το δηλωθέν εισόδημα του 2016 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, κυρίως επειδή πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή μιας πολύπλοκης διαδικασίας, γεγονός που απαιτεί περισσότερο χρόνο. Συνεπώς ο μεγάλος συμψηφισμός των εισφορών, ανάμεσα στα εισοδήματα του 2015 και του 2016, διαδικασία η οποία αφορά τις εισφορές για 1,4 εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, αναμένεται να εμφανιστεί στα μεθεπόμενα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ και τα οποία θα πρέπει να πληρωθούν τον Μάρτιο. Τα αμέσως επόμενα ειδοποιητήρια, δηλαδή αυτά του Ιανουαρίου 2018, τα οποία θα είναι πληρωτέα μέχρι τα τέλη Φλεβάρη θα έχουν ενσωματώσει τον νέο τρόπο υπολογισμού (με τις εισφορές του προηγούμενου έτους και επί του 85% της βάσης υπολογισμού) αλλά δεν θα έχουν συμψηφισμούς με τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2016.   Πηγή:pronews.gr

  Από την 1η Μαρτίου 2018 οι 135 «ράμπο» του νέου μίνι ΣΔΟΕ πέφτουν στη… μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος. Πρόκειται για την νέα Υπηρεσία, τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος που θα τελεί υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Ταυτόχρονα, συστήνεται ένα νέο συντονιστικό διϋπηρεσιακό όργανο ανάμεσα στη νέα Διεύθυνση, στην ΑΑΔΕ αλλά και σε τυχόν άλλες ελεγκτικές αρχές, στο πλαίσιο των διεθνών προτύπων για συνεργασία μεταξύ των φορέων δίωξης και έρευνας του φορολογικού εγκλήματος. Σε αυτό θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Οικονομικού Εισαγγελέα, της νέας Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της ΑΑΔΕ, καθώς και εκπρόσωποι από το ΣΔΟΕ, την Οικονομική Αστυνομία και την Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, προκειμένου να συντονίζει τη δράση των «συναρμόδιων» ελεγκτικών υπηρεσιών, να συνδράμει στην ανταλλαγή πληροφοριών, να αποφεύγονται οι παράλληλοι έλεγχοι των ίδιων φορολογουμένων από περισσότερες υπηρεσίες αλλά και να προβαίνει σε εισηγήσεις προς τον Οικονομικό Εισαγγελέα για τη βέλτιστη προτεραιοποίηση των δράσεων της νέας Δομής. Αποστολή του νέου ΣΔΟΕ είναι η διενέργεια ερευνών και λοιπών προανακριτικών πράξεων για την εξακρίβωση τέλεσης σημαντικών φορολογικών εγκλημάτων αλλά και λοιπών οικονομικών εγκλημάτων που σχετίζονται με τα φορολογικά αδικήματα (π.χ. ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απάτη, διαφθορά κ.λ.π.). Οι υπάλληλοι θα έχουν την ιδιότητα του προανακριτικού υπαλλήλου και πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών Πληρωμών και σε λοιπά πληροφοριακά συστήματα. Επίσης θα συνεργάζονται με διοικητικές, δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές. Οι θέσεις των 135 ελεγκτών θα καλυφθούν με αποσπάσεις έμπειρων ελεγκτών από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και του ΣΔΟΕ οι οποίοι μετακινήθηκαν στην τέως Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Για λόγους πρόληψης φαινομένων συναλλαγών, δοσοληψίας και διαφθοράς οι αποσπάσεις θα είναι διετής. Οι ελεγκτές θα λαμβάνουν επίδομα που θα σχετίζεται με τα καθήκοντά τους. Για την προστασία των ελεγκτών της Υπηρεσίας από τυχόν κακόβουλες διώξεις, πλην των περιπτώσεων δόλου και θεσπίζεται διαδικασία για τη νομική υποστήριξή τους από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατόπιν αίτησης του υπουργού Οικονομικών. Παράλληλα, καθιερώνεται ευθύνη των ελεγκτών της νέας Υπηρεσίας για την τήρηση εχεμύθειας όσον αφορά όλες τις πληροφορίες που λαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Στις περιπτώσεις όπου από την έρευνα των ελεγκτών της νέας Υπηρεσίας προκύπτουν ενδείξεις ποινικής φοροδιαφυγής, οι ελεγκτές της συντάσσουν ειδικά αιτιολογημένη πορισματική έκθεση, η οποία θα διαβιβάζεται εν συνεχεία στη Φορολογική Αρχή, για τις δικές της ενέργειες. Για όλες τις ελεγκτικές διαδικασίες έχει προβλεφθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις και να εξασφαλίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις όπου προκύπτει υψηλή φοροδιαφυγή, θα ολοκληρώνεται άμεσα η διαδικασία, προκειμένου να βεβαιώνεται και να εισπράττεται ο φόρος και τα τυχόν πρόστιμα. Πηγή:pronews.gr

  Μετά τη ρύθμιση της οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων που είχε ως αποτέλεσμα να βεβαιωθούν φόροι και πρόστιμα ύψους 700 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών καθιερώνει μια πάγια ρύθμιση οικειοθελούς συμμόρφωσης για τους φορολογούμενους που ελέγχονται από τις ελεγκτικές αρχές για μη υποβολή αρχικών δηλώσεων ή την υποβολή ανακριβών δηλώσεων.Η ρύθμιση αυτή που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο έχει ένα ισχυρό κίνητρο.Συνοδεύεται με έκπτωση 40% στους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα με τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών να εκτιμούν ότι θα ενισχύσει τα φορολογικά έσοδα από παλιές υποθέσεις που δεν έχουν παραγραφεί. Παράλληλα εκτιμάται ότι θα ανακόψει την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο αφού σχεδόν το 1/3 των ληξιπρόθεσμων χρεών είναι πρόστιμα που έχουν μείνει απλήρωτα και δεν πρόκειται να εξοφληθούν.Με τη ρύθμιση αυτή, όπως λένε στο υπουργείο Οικονομικών οι φορολογούμενοι που εντοπίζονται με φοροπαραβάσεις θα μπορούν ευκολότερα να εξοφλούν τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα που τους επιβάλλονται από τις φορολογικές αρχές καθώς θα περιορίζονται στο 60%.Βάσει αυτής της διάταξης οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις ακόμη και μετά την έναρξη του φορολογικού ελέγχου ώστε να γλιτώνουν από τα τσουχτερά πρόστιμα που προκύπτουν από τις παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο. Αν πληρώσουν τους πρόσθετους φόρους εντός 30 ημερών τότε οι κυρώσεις (πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα και όχι κύριοι φόροι) «κουρεύονται» κατά 40%. Για παράδειγμα, έστω φορολογούμενος ο οποίος δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση τα τελευταία χρόνια αποκρύβοντας φόρους ύψους 20.000 ευρώ.Το πρόστιμο ανέρχεται στα 8.000 ευρώ, ενώ οι τόκοι στα 4.000 ευρώ. Συνολικά καλείται να πληρώσει το ποσόν των 32.000 ευρώ. Στην περίπτωση που διευθετήσει τις οφειλές του σε διάστημα 30 ημερών το πρόστιμο των 12.000 ευρώ θα περιοριστεί στα 7.200 ευρώ («κούρεμα» 4.200 ευρώ). Δηλαδή, θα κληθεί να πληρώσει συνολικά 27.200 ευρώ.Ειδικότερα, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο είναι δυνατή η υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων μετά την έναρξη φορολογικού ελέγχου και μέχρι την κοινοποίηση πράξης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.Ως προς τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, θα γίνεται η ακόλουθη διάκριση:Για εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβάλλονται μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου αλλά πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ΚΦΔ θα επιβάλλονται οι διαδικαστικές κυρώσεις για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, δηλαδή ποσά προστίμων 100 ευρώ αν ο ελεγχόμενος δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, 250 ευρώ αν ασκεί τέτοια δραστηριότητα και τηρεί απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ αν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και τηρεί διπλογραφικά βιβλία και ο τόκος που ανέρχεται σε ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την κανονική προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης μέχρι την υποβολή της εκπρόθεσμης.Για εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εάν προκύπτει ποσόν φόρου προς καταβολή θα επιβάλλεται επί του ποσού αυτού, αντί του διαδικαστικού προστίμου των 100-500 ευρώ, πρόστιμο ίσο με το 10%-50% του προκύπτοντος φόρου, σε περίπτωση αρχικής δήλωσης, ή της προκύπτουσας διαφοράς φόρου, σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης. Εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, το πρόστιμο θα περιορίζεται στο 60% του αρχικώς προσδιορισθέντος.ΠΗΓΗ: pronews.gr

  Αλλαγές και στις φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης, με το οποίο προσπαθεί να κλείσει τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Συγκεκριμένα το πολυνομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί τη Δευτέρα προβλέπει τις εξής παρεμβάσεις στα φορολογικά κίνητρα των επιχειρήσεων: Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ) Αυτοκίνητα: Καταργείται η επιβολή φόρου 2% επί της αξίας του οχήματος κατά τη μεταβίβαση, για όσα οχήματα κυκλοφόρησαν πριν τις 30 Σεπτεμβρίου 2010. ΚΤΕΛ ΑΕ: Καταργείται η πίστωση του εταιρικού φόρου, στα μερίσματα που εισπράττουν οι δικαιούχοι/μέτοχοι. Χρηματοδοτική μίσθωση αγροτικών εκτάσεων: Καταργείται η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης και υπεραξίας, της αγοραπωλησίας αγροτικών εκτάσεων από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Προστασία περιβάλλοντος στα νησιά του Αιγαίου: Καταργείται η παροχή χρηματικής αποζημίωσης για την ολική ή μερική κατεδάφιση κτηρίων σε νησιά του Αιγαίου. Γεράνι και Μεταξουργείο: Καταργείται η έκπτωση φόρου για δαπάνες αποκατάστασης κτηρίων σε αυτές τις δυο περιοχές. Κίνητρα ευρεσιτεχνίας: Ενσωματώνονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών εισηγμένων Α.Ε. Διατηρείται η αυτοτελής φορολόγηση των αποθεματικών μέχρι τις 31.12.2020. Εάν η κεφαλαιοποίηση γίνει εντός του 2018 ο συντελεστής παραμένει στο 5%, αν γίνει το 2019 ο συντελεστής ανεβαίνει στο 10% ενώ αν γίνει το 2020 τότε πηγαίνει στο 20% Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών μη-εισηγμένων Α.Ε. και Ε.Π.Ε.. Διατηρείται η αυτοτελής φορολόγηση των αποθεματικών μέχρι τις 31.12.2020, ως εξής: 1.1.2018 - 31.12.2019 = παραμένει στο 10%. 1.1.2020 - 31.12.2020 = 20% Διατήρηση θέσεων εργασίας: Παραμένει σε ισχύ η μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 3 μονάδες για εταιρείες που διατηρούν προσωπικό ενώ μειώνεται ο κύκλος εργασιών τους. Θα εξεταστεί τυχόν διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές συνθήκες. Επιχειρηματικά πάρκα: Διατηρείται η απαλλαγή από το φόρο για εταιρείες που μετεγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα. Φορολογικά κίνητρα για «πατέντες»: Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις τα κέρδη της επιχείρησης από τη πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της ίδιας επιχείρησης που αναπτύχθηκε από την ίδια. Η απαλλαγή χορηγείται και όταν τα προϊόντα παράγονται σε εγκαταστάσεις τρίτων. Κίνητρα εγκατάστασης σε Γεράνι και Μεταξουργείο: Εκπίπτει ετησίως και για μια πενταετία από το φόρο εισοδήματος ποσό ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος που καταβάλουν για τη χρήση του ακινήτου οι επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα που εγκαθίσταται στην περιοχή «Γεράνι» (Πειραιώς, Επικούρου, Ευριπίδου, Αθηνάς του ιστορικού Κέντρου της Αθήνας). Εκπίπτει ετησίως και για μια πενταετία από το φόρο εισοδήματος ποσό ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος που καταβάλουν για τη χρήση του ακινήτου οι επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα εντός της περιοχής Μεταξουργείου (Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Αγίου Κωνσταντίνου, Πειραιώς, Ιερά Οδός του ιστορικού Κέντρου της Αθήνας Κινηματογραφικές παραγωγές (ν.3842/2010): Διατηρείται η απαλλαγή από το φόρο ανάλογα με το ποσό που επενδύεται. Θα εξεταστεί τυχόν διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές συνθήκες. Πολιτιστικές χορηγίες (ν.3525/2007): Διατηρείται η έκπτωση των πολιτιστικών χορηγιών από το εισόδημα του φορολογούμενου ή τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Πηγή:pronews.gr

Ταυτόχρονη αύξηση στις τιμές των διοδίων και λειτουργία νέων σταθμών ανακοίνωσε η «Νέα Οδός». Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 0,05 ευρώ έως 0,10 ευρώ.Ειδικότερα οι νέες τιμές των διοδίων είναι οι ακόλουθες:Στον μετωπικό σταθμό της Κλόκοβας ισχύουν οι εξής τιμές:Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,10 ευρώ.ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,00 ευρώ.Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 7,50 ευρώ.Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 10,50 ευρώ. Στον πλευρικό σταθμό του Μεσολογγίου οι τιμές είναι οι ακόλουθες:Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,85 ευρώ.ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,25 ευρώ.Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 3,15 ευρώ.Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 4,40 ευρώ. Στον μετωπικό σταθμό του Αγγελοκάστρου οι τιμές είναι οι εξής:Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,45 ευρώ.ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,50 ευρώ.Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 8,85 ευρώ.Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 12,35 ευρώ. Στον πλευρικό σταθμό Κουβαρά οι τιμές είναι οι ακόλουθες:Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,15 ευρώ.ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,60 ευρώ.Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 4,10 ευρώ.Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 5,75 ευρώ. Στα μετωπικά διόδια του Μενιδίου ισχύουν οι εξής τιμές:Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,10 ευρώ.ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,00 ευρώ.Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 7,50 ευρώ.Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 10,55 ευρώ. Στον πλευρικό σταθμό 'Αρτας ισχύσουν οι ακόλουθες τιμές:Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,50 ευρώ.ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 0,75 ευρώ.Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 1,90 ευρώ.Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 2,70 ευρώ. Στα πλευρικά διόδια του Γοργόμυλου οι τιμές είναι οι εξής:Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,70 ευρώ.ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,00 ευρώ.Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 2,55 ευρώ.Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 3,55 ευρώ. Στα μετωπικά διόδια του Τερόβου ισχύουν οι εξής τιμές:Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,15 ευρώ.ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,10 ευρώ.Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 7,75 ευρώ.Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 10,90 ευρώ.Επίσης, από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 9 Ιανουαρίου προς Τετάρτη 10 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει και η λειτουργία του πλευρικού σταθμού Γαβρολίμνης στην Αιτωλοακαρνανία, με τον οποίο και ολοκληρώνεται το σύστημα χρέωσης του αυτοκινητοδρόμου.Τα διόδια τέλη ανά κατηγορία οχήματος θα είναι τα εξής:Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,45 ευρώ.ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 2,10 ευρώ.Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 5,30 ευρώ. Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 7,45 ευρώ.   Πηγή:pronews.gr  

Χιλιάδες μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες οι οποίοι πλήρωσαν κατά τη διάρκεια του 2017 σημαντικού ύψους ποσά καταναλωτικών δαπανών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κινδυνεύουν να κληθούν να πληρώσουν άδικα επιπλέον φόρο εισοδήματος. Οι δαπάνες του αυτές είναι πολύ πιθανό να μη «μετρήσουν» τελικά για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου των 8.636 έως 9.545 ευρώ, με συνέπεια να εμφανιστούν ότι δεν έχουν καλύψει τα ποσά ηλεκτρονικών πληρωμών που απαιτούνται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να δικαιούνται ολόκληρο το ισχύον κατά περίπτωση αφορολόγητο όριο.  Έτσι απειλούνται νε χρεωθούν με φόρο 22% επί των ποσών που θα εμφανίζονται ότι άφησαν ακάλυπτα. Ορισμένα έξοδα που έχουν εξοφλήσει μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες μέσω e-banking κατά τη διάρκεια του 2017 δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να συνυπολογιστούν στο σύνολο των δαπανών που θα ληφθούν υπόψη για την κάλυψη των αφορολόγητων ορίων τους. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι στιγμής οι τράπεζες δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν αν μια μεταφορά ποσού σε λογαριασμό μέσω e-banking είναι δαπάνη που καλύπτει το αφορολόγητο ή αν πρόκειται απλώς για προσωπική συναλλαγή μεταξύ δύο φορολογουμένων. Η αδυναμία διάκρισης των ποσών που μεταφέρονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς πολλών ιδιωτικών επιχειρήσεων οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη δηλώσει στην ΑΑΔΕ τους επαγγελματικούς τους λογαριασμούς, δηλαδή τους τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούν αποκλειστικά για να υποδέχονται πληρωμές από τους πελάτες τους. Από τη στιγμή που όλες οι επιχειρήσεις θα δηλώσουν τους επαγγελματικούς τους λογαριασμούς θα καταστεί δυνατό στις τράπεζες να εντοπίζουν τις καταναλωτικές δαπάνες που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι μέσω e-banking και ναα τις συνυπολογίζουν κι αυτές στο σύνολο των δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την κατοχύρωση των αφορολόγητων ορίων. Μέχρι όμως να συμβεί αυτό όσοι φορολογούμενοι πραγματοποίησαν το 2017 μέσω e-banking σημαντικού ύψους πληρωμές δαπανών δεν θα είναι στο σύνολό τους καλυμμένοι… Πηγή: voicenews.gr

Μέχρι την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου έχει δώσει παράταση το Υπουργείο Οικονομικών για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2018.Σημειώνεται ότι η παράταση ισχύει και για την παράδοση πινακίδων, ενώ όσοι δεν τα πληρώσουν σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα.«Το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως και την 5-1-2018 η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2018 καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.Τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν αμετάβλητα συγκριτικά με πέρυσι, και οι φορολογούμενοι καλούνται να καταβάλουν ακριβώς το ίδιο ποσό με αυτό που πλήρωσαν τον Δεκέμβριο του 2016, ενώ η επιβολή των προστίμων γίνεται άμεσα και αυτόματα.Στην περίπτωση πάντως που ο ιδιοκτήτης του οχήματος θέλει να καταθέσει τις πινακίδες, θα πρέπει να προσέλθει στην Εφορία έχοντας μαζί του τα εξής δικαιολογητικά:    Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου.    Πινακίδες.    Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του ΙΧ.    Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.    Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο.    Αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση εάν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης.   ΠΗΓΗ:  pronews.gr

Μέχρι και τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου μπορούν να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας του 2018.Ο νόμος προβλέπει ότι πληρώνονται από την 1η Νοεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, όπως μάλιστα αναγράφεται και στο ειδοποιητήριο των τελών κυκλοφορίας κάθε οχήματος.Σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει για τα τέλη, σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα είναι αργία, όπως συμβαίνει φέτος, αφού η 31η Δεκεμβρίου είναι Κυριακή, η πληρωμή τους μπορεί να γίνει μέχρι και το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας, όπως γράφει το taxheaven.gr.Η επόμενη εργάσιμη είναι η 2α Ιανουαρίου 2018, όπως εν τω μεταξύ, φρόντισαν να ενημερωθούν οι αρμόδιοι από το οικονομικό επιτελείο και την ΑΑΔΕ.Άρα οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν πληρώσει ακόμη, μπορούν να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι και τις 23:59 της Τρίτης, 2 Ιανουαρίου 2018, εκτός και αν δοθεί παράταση, οπότε θα έχουν στην διάθεση τους περισσότερες ημέρες.Σήμερα σε κάθε περίπτωση θα αποφασιστεί αν θα δοθεί παράταση.Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος θέλει να καταθέσει τις πινακίδες, θα πρέπει να προσέλθει στην Εφορία. Οι φορολογούμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά:-Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου.- Πινακίδες.-Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του ΙΧ.-Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.-Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο.-Αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση εάν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης.   πηγή:  pronews.gr

  «Ψαλίδι» στα εφάπαξ των στελεχών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις φέρνουν οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ποσού που δικαιούνται να λάβουν όσοι αποχωρούν από 1ης/1/2015.   Οι μειώσεις στα εφάπαξ των Ενόπλων Δυνάμεων θα είναι χρόνο με το χρόνο μεγαλύτερες σε σχέση με τα ποσά που θα έπαιρναν με το παλιό καθεστώς για τα ίδια έτη υπηρεσίας. Ανάλογα με το μισθό για όσους αποχωρήσουν το 2017, η μείωση μπορεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να είναι στο 2%, ενώ για όσους αποχωρήσουν το 2020 να φτάσει στο 10% ή 15%.   Με νέο τύπο   Το εφάπαξ από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας για το χρόνο ασφάλισης και πληρωμής εισφορών από 1ης/1/2015 και μετά μετατρέπεται ουσιαστικά σε επιστροφή εισφορών, καθώς θα υπολογίζεται με τον νέο μαθηματικό τύπο που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) για τα εφάπαξ όλων των Ταμείων Πρόνοιας, Δημοσίου, ΔΕΚΟ, τραπεζών και φορέων πρόνοιας ιδιωτικού τομέα.   Με το ίδιο σύστημα (σ.σ.: νοητής κεφαλαιοποίησης-NDC) θα υπολογίζεται και το εφάπαξ και για τα στελέχη των τριών Σωμάτων που υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τους υπουργούς Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτο και Αμυνας Π. Καμμένο.   Η τροπολογία   Στην τροπολογία προβλέπεται ότι η βάση υπολογισμού του δικαιούμενου εφάπαξ θα είναι ο μισθός του νέου μισθολογίου που ισχύει από 1ης/1/2017 στις Ενοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα ορίζεται ότι:   * Το ύψος του βοηθήματος για χρόνο μετοχικής σχέσης έως 31/12/2014 συνεχίζει να υπολογίζεται σύμφωνα με τις προγενέστερες διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 398/1994, δηλαδή το εφάπαξ για χρόνο ασφάλισης ως το 2014 θα βγαίνει με πολλαπλασιασμό των ετών ασφάλισης των «Ενστόλων» στα Μετοχικά τους Ταμεία (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας) επί του αθροίσματος του βασικού μισθού και του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών που λαμβάνουν κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία. Ο μισθός υπολογισμού προσαυξάνεται με το επίδομα των 176 ευρώ.   * Για χρόνο ασφάλισης από 1ης/1/2015 και μετά το εφάπαξ υπολογίζεται με τη νέα τεχνική βάση των προκαθορισμένων εισφορών με «νοητή κεφαλαιοποίηση» που προβλέπει ο μαθηματικός τύπος στο άρθρο 35 παρ. 4 ν. 4387/2016.   * Διατηρείται η «ρήτρα» μείωσης του εφάπαξ αναλόγως της οικονομικής κατάστασης των Ταμείων, κατόπιν απόφασης που εκδίδει ο υπουργός Αμυνας, βάσει σχετικής πρότασης της διοίκησης του κάθε φορέα.   * Προβλέπεται επανυπολογισμός του εφάπαξ σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που εισάγει η τροπολογία, στην περίπτωση των αξιωματικών και υπαξιωματικών που πήραν εφάπαξ από 1ης/1/2017 και εξήλθαν της υπηρεσίας τους μέχρι 31/12/2016. Το ποσό που έλαβαν δηλαδή θα υπολογιστεί εκ νέου και για το μεν διάστημα ασφάλισής τους έως το 2014 θα λάβουν νέο ποσό με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, ενώ για το δε διάστημα ασφάλισής τους από 1ης/1/2015 και μέχρι την αποχώρησή τους θα πάρουν ουσιαστικά τις εισφορές που κατέβαλαν. Οπως αναφέρεται στην τροπολογία, στην περίπτωση που το ποσό του εφάπαξ που ήδη έχουν πάρει όσοι αποχώρησαν ως 31/12/2016 είναι μεγαλύτερο από το ποσό που θα βγάλει ο επανυπολογισμός με το νέο σύστημα, τότε θα κληθούν να επιστρέψουν πίσω τη διαφορά, ενώ αν το ποσό που πήραν είναι μικρότερο από το νέο εφάπαξ μετά τον επανυπολογισμό, τότε θα περιμένουν να εισπράξουν την επιπλέον διαφορά. Και η επιστροφή αλλά και η πίστωση θα είναι άτοκες.   * Εκκρεμείς αιτήσεις απονομής εφάπαξ υπολογίζονται σύμφωνα με το νέο σύστημα.   * Καταργείται στο εξής ο εντοκισμός της προκαταβολής εφάπαξ σε όσους ζητούν να το εισπράξουν έχοντας συμπληρώσει 35ετία και εφόσον παραμένουν στην υπηρεσία τους. Στην πράξη, η προκαταβολή δεν θα τους επιβαρύνει στο εξής με τόκο που προβλεπόταν μέχρι πρότινος.   Πηγή: voicenews.gr

  Aπό την 1η Ιανουαρίου 2018 «αναβιώνει» ο φόρος υπεραξίας ακινήτων με αποτέλεσμα η αγορά ακινήτων να δέχεται άλλη μια «σφαλίαρα».   Η περίοδος αναστολής της εφαρμογής του φόρου υπεραξίας ακινήτων λήγει πλέον την 31η Δεκεμβρίου 2017 και σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο πρέπει να επανέλθει από την αρχή του επόμενου έτους.   1. Ο φόρος υπεραξίας θα επιβάλλεται με συντελεστή 15% στο κέρδος που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης κάθε ακινήτου. Ο φόρος θα επιβαρύνει τον πωλητή του ακινήτου, ενώ ο αγοραστής θα οφείλει φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.   2. Εφόσον ο φορολογούμενος έχει διακρατήσει το ακίνητο που πωλεί για πέντε τουλάχιστον έτη από τη στιγμή της απόκτησής του, η υπεραξία θα είναι αφορολόγητη μέχρι το ποσό των 25.000 ευρώ.   3. Όσοι μεταβιβάσουν ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους πριν από το 1995 θα απαλλάσσονται από τον φόρο υπεραξίας.   Η τελική υπεραξία επί της οποίας θα υπολογίζεται ο φόρος θα προσδιορίζεται με βάση ποσοστιαίους συντελεστές απομείωσης  κλιμακούμενους ανάλογα με τα έτη διακράτησης του ακινήτου (από 98,2% για δύο χρόνια διακράτησης έως 60% για περισσότερα από 26.   Ειδικά για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1995 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002 οι συντελεστές απομείωσης θα περιορίζονται, καθώς θα πολλαπλασιάζονται με 0,8.   Πηγή:pronews.gr